What goes around, comes around.

(via thecutestboysever)